28 Ocak 2012 Cumartesi

İzmir'deki medikal - tıbbi malzeme satan firma ve şirketler ?

Giriş sayfam yap


.

.
tilen Oksit Gaz Sterilizatörleri, Endüstriyel Etilen Oksit Sterilizatörleri, Etilen Oksit Kartuşları
Ampül Setleri, Gaz Ampul İçerikli Kartuşlar, Kartuş Setleri,Etilen Oksit Bekçi Dedektörleri ve Monitörleri
Etilen Oksit Koruyucu Maskeleri ve Filtreleri, Sterilizasyon Ruloları ve Poşetleri
Kimyasal İndikatörler, Biyolojik İndikatörler, Otoklav Kontrol Bantları, Bowie Dick Test Paketleri
Bohça Yük Kontrol Etiketleri, Wrap Kağıtları,Hasta Transfer Sistemi - Rollbord
Katalitik Ultraviyole Bakteri Temizleyiciler....vs
Bebek Yıkama Masası, Sterilizasyon Dolabı, Pansuman Arabası, çöp kovası, El Yıkama Ünitesi, doktor bataryası, Otomatik Galoş Giydirme, Göz-yüz Duşu, Bıçak Dezenfekte Sistemleri, Kağıt havlu verici, İLAÇ ALET DOLABI, GAZLI BEZ ARABASI, PORT KÜVET, morg ünitesi, otopsi masası, eskabo basamak, soyunma dolabı, İlaç Hazırlama ve Pansuman Arabası….vs

ANALİTİK TERAZİ, AZOT PROTEİN CİHAZLARI, BALON ISITICI, CRIYOSTAT, ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR, ÇEKER OCAKLAR, DATALOGGER, DİJİTAL BÜRETLER, DİJİTAL VE ANALOG POLERİMETRELER, DİJİTAL VE ANALOG REFRAKTOMETRELER, DİKTİP OTOKLAB, DİSPENSER, ELEKLER VE ELEK SARSMA CİHAZLARI, ETÜV, HASSAS TERAZİ, HOTPLATE, ISITICILI MANYETİK KARIŞTICI, İKLİMLENDİRME KABİNLERİ, İLETKEN KONDÜKTİVİMETRE, KIRIK VE KÜBİK BUZ MANKİNELERİ, KÜL FIRINLARI, LABORATUVAR TEZGAHLARI, LAMİNAR AİR FLOW, MASA ÜSTÜ SANTRFÜJ, MEKANİK KARIŞTIRICI, MİKRO TERAZİLER, OKSJİENMETRELER, OTOMATİK PİPET, PHMETRELER, RENK ÖLÇÜM CİHAZLARI
ROTARY EVAPARATOR, SOĞUTMALI İNKÜBATÖR, STERİLİZATÖR, SÜRKÜLATÖRLÜ SU BANYOSU, TOPRAK TEST EKİPMANLARI, ULTRA DERİN DONDURUCULAR, ULTRA SAF SU CİHAZLARI, ULTRASONİK SU, BANYOSU, VAKUM POMPALARI, VİSKOZİMETRE, VORTEKS


Kemoterapi ilaç hazırlama sistemleri
Ultrasonografi Sistemleri, X-ray Sistemleri,Kardiyoloji Sistemleri (Non-Invaziv), Kemik Dansitometresi,Kardiyoloji Sistemleri (Invaziv), Fetal Monitör Sistemleri, Bilgi Yönetim Sistemleri….vs
ALS100 Sedimantasyon Cihazı, ALS20 Sedimantasyon Cihazı, MDS-3300 HD Dijital Video Kolposkop, SEDİMKAR-48P Programlı Sedimantasyon Tüpü Karıştırıcısı,…..vs
İdrar Strip Okuyucu, Fotometre, Mikroplak Yıkayıcı, Biyokimya Analizörü, Koagulometre, hemogram, Biyokimya Otoanalizörü, idrar Sedimantasyon Cihazı……vs
Double (Cascade) Filtrasyon, İmmünoadsorpsiyon, Hipertermik Kemoterapi, Fibrin Doku Yapıştırıcı, Seçici Plazma Değişimi (Evaclio), Lökositaferez, Rheopheresis, Bilurubin ve Safra Asidi Uzaklaştırma, (Cpfa) Eşli Filtrasyon ve Adsorpsiyonu, Hemodiyafiltrasyon, Hemofiltrasyon, Ultrafiltrasyon....vs
Anestezi devreleri, solunum devreleri, ippb, proksimal basınç hattı devresi, ısıtıcı telli devreler, cpap, bpap, evde bakım devreleri, yenidoğan devreler, oksijen ve aerosol tedavi ürünleri, konektörler, hortumlar, tek kullanımlık ambu, filtreler….vs
Engelli araçları
DOUBLE (CASCADE) FİLTRASYON, İMMÜNOADSORPSİYON, HİPERTERMİK KEMOTERAPİ, FİBRİN DOKU YAPIŞTIRICI, SEÇİCİ PLAZMA DEĞİŞİMİ
LÖKOSİTAFEREZ, REOPHERESİS, BİLURUBİN VE SAFRA ASİDİ UZAKLAŞTIRMa, EŞLİ FİLTRASYON VE ADSORPSİYONU, HEMODİYAFİLTRASYON
HEMOFİLTRASYON, ULTRAFİLTRASYON

Plasma Kinetik, damar ve doku ligasyonu aletleri, hemoclipler, balonlu portlar, pediatrik girişim portları, insüflasyon iğneleri, yara direnleri, kompresyon anastamoz aplikatörü, mesh implantları,
Laparoskopi alet uçları, retraktörler, endoskopik sabitleme sistemi, ultrasonik kesme koagulasyon sistmemi, lineer stapler…..vs
Faktör I, Faktör II , Faktör III, Faktör IV,  Anti Rh Ürünleri ,  Human Albumin Ürünleri, Immunoglobin Ürünleri , Spesifik Hiperimmün İV İmmünglobulin Ürünleri, Spesifik Olmayan Gamma ve Polivalan İmmünglobulin Ürünler, enteral beslenme, periton dializ solusyonları, Hemofiltrasyon ve Transplantasyon Ürünleri, serum, anestezi sarf ürünleri, infüzyon sarf ürünleri…..vs
laboratuvar malzemeleri, Biyokimya- Hematoloji ve genetik arastirma kitleri….vs
Kan soğutucuları ve kit soğutucuları….vs
Intraokuler lensler, Viscoelastikler, sütürler, Eye Shield & Üçgen Sponge, retinal impşantlar,
glokom ürünleri, oculoplasti orbital implant, keratoplasti, kulak ventilasyon tüpleri, burun tamponları,
epistaksis ürünleri, breeze, external nazal splint, septal buton, laringeal stent, trakeostomi kanülü,
montgomery T safe tüp, tur uçları......vs
immünoteknik sistemleri, klinik kimya sistemleri, hematoloji sistemleri, kan alma tüpleri,…..vs
Ambu Setler ve Exhalometre, Aspiratörler, Basınç Manşonu, CPAP Cihazları, defibrilatörler, EKG Cihazları, EKG Holterleri,Elektrokoter Cihazları, Fetal Monitör ve Doplerler, İğne İmha Cihazı, İnfüzyon Pompaları, Laringoskoplar, Oksijen Konsantratörleri, Pulse Oksimetreler.....vs
Genetik Laboratuarları ,Moleküler Biyoloji Lab Sarf Malzemeleri, Dehydrat Kültür Vasatlar, Agarlar ve Peptonlar, Solventler, cam malzemeler, labarotuar cihazları......vs
Laboratuar ürünleri ve cihazları
zıraai kontrol laboratuar ürünleri, anaerobik ortam kitleri, besiyerleri, mikrobiyoloji disk kitleri, toksin tesbit, toksin standart referans maddeler, kan gruplandırma kartları, DFA, ELİSA İFA, immunoblot……vs
Kalça omuz diz ve dirsek protezleri, anterior posterior tespit, plaklar, fiksatörler, çiviler,…..vs
Terapötik afarez, kordon kanı bankacılığı, hücresel tedavi ve rejeneratif tıp, onkolojik cerrahi, yoğun bakım destek cihazları, otolog ve homolog fibrin doku yapıştırıcı
hasta başı monitörler, mikserler, koagulasyon cihazları, idrar cihazları, vakumlu tüpler, bilirubin metre, elektrolit cihazı……vs
Evye ve dolap sistemleri, taşıma arabaları, serum askılıkları, atık kovaları, tremoller, basamaklar, jinekoloji masaları,…..vs
Laboratuar cihazları, sarf ve kimyasal malzemeler…vs
Loboratuar cihazları
İnfüzyon sistemleri, onkoloji çözümleri,….vs
Anestezi, infüzyon, drenaj ve aspirasyon ürünleri….vs
Motorlu Ürünler, Paslanmaz ürünler, Muayene Masaları & Kan Alma Koltukları
Alet Masaları & İlaç Tedavi Arabaları, Sedyeler, Karyolalar & Yataklar, Yemek Masaları & Komidinler
Çamaşır Arabaları & Negadoskoplar, Serum Askıları & Spiralli Lambalar, Tüp Arabaları & Çöp Torbası Askılığı, Dolaplar, Tekerlekli Sandalyeler, Oturma Grupları & Sandalyeler,Ortho Flexi
Dekübitis yatakları, minderleri ve yastıkları
Tek kullanımlık örtü ve önlükler, ameliyat set içerikleri, aksesuarlar....vs
Ayak, bilek, kalça, diz, dirsek, omurga ortezleri......vs
Tek kullanımlık ayırıcı perdeler
Cerrahi ameliyat iplikleri, kanama durdurcular, steril ip, koter kalemi, ekg elektrodu, koter plağı, dezenfektanlar, çok kullanımlı cerrahi önlük, antimikrobiyal insizyon örtüsü, cilt stapleri....vs
Kalça baldır ve testis protezleri, meme protezi, kbb cerrahi malzemeleri, ortopedik anestezi malzemeleri,
Yanık elbiseleri, lenfödem giyiseleri, varis çorapları, bandajlar......vs
İşitme cihazları odyolojik ekipmanlar, kohlear implantlar.....vs
Alt ve üst ekstremite lenfödem bası giyiseleri, yanık bası giyisileri....vs
Röntgen banyo kimyasalarBilim medikal jtıbbi aletleri, CRV sistemleri, kasetler, banyo makinaları ve pacs sistemleri.....vs
Ameliyat masaları,lambaları,monitörler, röntgen cihazları ve dijital görüntüleme,
Otoklavlar, yoğun bakım ürünleri, ekg ve holterler, cpap, apap .....vs
periton diyalizi ve hemodiyaliz, mikroponksiyon ve infüzyon ürünleri, arteriel stiffnes,
akut iskemik inme tedavisi....vs
Afo cihazları, alçı terliği, bastonlar, boyunluklar, dizlik dirseklik ve el bilekleri,
fıtık bağları, koltuk değnekleri, korseler, ortopedik bel yastıkları, ortopedik tabanlıklar,
varis çorapları, walker lar......vs
süturler, bisturi ucu foley sonda, idrar torbası trekeal tüp, rektal tüp, beslenme sondası .......vs
Tens cihazları, kupa çekme seti, ağrı giderici akupunktur kremi, elektrikli battaniyeler,
ısıtma pedleri, masaj ürünleri, sıcak ve soğuk kompresler, hasta yatakları, hasta yemek masaları,
jinekolojik masalar, şeker ölçüm seti, kolesterol ölçüm cihazı, idrar ölçüm çubukları,
adım sayarlar, ateş öşçerler, defibrilatör cihazı, ambu, steteskop, tansiyon aletleri, göğüs protezi,
horloma önleyiciler, korseler, ortez ve protezler, idrar torbası ve enjektörler, tekerlekli sandalyeler, varis çorapları, ......vs
Otomatik pipet, defibrilatör cihazı, ostomi ürünleri......vs
Açılı plaklar, çelik plaklar, çiviler ve teller, protez, fiksatörler.....vs
ısıtıcı tabanlık, hotpack,
Biyokimya hormon ve kan sayım
Angiographic Guidewires, Sprinter, Launcher, Cougar Wire, bridge.....vs
işitme cihazları
double filtrasyon, immunoadsorbsiyon, hipertermik kemoterapi, fibrin doku yapıştırıcı, ultrafiltrasyon, hemofiltrasyon.....vs

meme protezleri, varis çorapları....vs
Ambu, numed, amplatzer, nebülizatörler.....vs
dermatoloji ve estetik lazerleri, ozon jeneratörü, scintak, koter plakları, elastomerik pompa....vs
Trokarlar, irrigasyon, aspirasyon, retraktör, bipolar ve monopolar kablo....vs
Tansiyon aletleri, diagnostik setler, ısı nem ölçerler, ortopedik ürünler, diabetik ürünler....vs
fiksatörler, plak sistemleri, humerus çivileri, protezler, flexible çiviler....vs

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder