21 Aralık 2010 Salı

Fransız ihtilali>>Fransanın iç durumu

Orta çağın fedalite rejimi yıkıldıktan sonra avrupanın hemen her tarafında merkeziyetçi devletler kurulmuştu.Fransada da kral  hakimiyetini tandırdan aldığnı söylerek sürdürmekteydi..Yasama ,yürütme ve yargı kralın elindeydi.
Sosyal alanda birbirinden ayrı birtakım sınıflar vardı.Bu sınıfları birbirinden ayıran bazılarının imtiyazlı bazılarının imtiyazssız oluşu idi.Fransada arazılerin 1/4 ü ruhban sınıfının elinde olup bunlar asla vergi vermezlerdi
Sadece 5 yılda bir cüzzi bir vergi vermekteydiler.Ruhban sınıfı da ikiye ayrılmıştı

AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ

AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ;
(Open market operations)
Devletin enflasyonu önlemek ve para ve kredi hacmini daraltmak için aldığı tedbirlere denir. Açık piyasa işlemleri ilk olarak on dokuzuncu asırda İngiltere ve Amerika’da tatbik edilmiştir. Daha sonra diğer memleketlerde de uygulanmıştır. Bugün dünya devletlerinde geniş ölçüde uygulanmaktadır. Açık piyasa işlemleri uygulandığında Merkez bankası, portföyündeki kıymetli evrakı satışa çıkarır. Bunları satın alan bankalardaki para, Merkez bankasına girer. Bankaların nakit hacmi ve kredi imkanları daralmış olur. Bunun önemli bir sonucu olarak talep azalır, dolayısıyla fiat artışları ve enflasyon yavaşlatılmış olur.