12 Aralık 2010 Pazar

yunan mitolojisi terimleri -5- Penelope Phobos Poseidon Velovis Zeus

Ophieus : Messaniaların kör tanrısına verdikleri ad.
Panakeia : Asklepios gibi hekimlikle uğraşan sağlık tanrıçası.
Pan : Sürülerin ve çobanların tanrısı.
Pandora : Yaratılan ilk kadın.
Paris : En ünlü kahramanlardan biri.Troia kralı Priamos ile Hekabe'nin oğlu. Çok kuvvetli olduğundan onu Aleksandros diye çağırırlardı. Yunanlı Helena'ya olan aşkı onun ve Troia'nın sonu oldu.
Penelope : Odysseus'un karısı. Telemakhos'un annesi. Kocası Troia harbine gittikten sonra uzun yıllar tek başına yaşadı ancak kocasına hep sadık kaldı.
Penia : Fakirlik tanrıçası.
Penthos : Keder ve ızdırap tanrısı.
Phobos : İnsana gelen korkunun simgesidir.Phobos bir erkek olup savaşlarda Ares'in yanında bulunurdu.
Pitho : Kandırma ve inandırma tanrıçası.
Ploutos : Zenginlik servet tanrısı. Demeter ile İason'un oğlu.
Pluton : Cehennemler tanrısı Hades'in latince adı.
Pomona : Romalıların meyve tanrıçası.
Poseidon : Yunanlıların deniz tanrısına verdikleri ad. Romalılar ona Neptune der.
Prometheus : Bir titan oğlu, ilk insanı yaratmıştır.
Rheme : Şöhret tanrıçası. Gaia tarafından yaratıldı, Zeus'a habercilik yaptı.
Rhodos : Güneş'in karısı. Rhodos adasına adını verdi.
Risus : Neşe ve kahkaha tanrısı. İnsanların kalplerinden kederleri kovan acıları yatıştıran bir tanrıydı
Salus : Romalıların sağlık tanrıçası. Asklepios'un kız olduğuna inanılırdı.
Selen : Ay tanrıçası
Senius : İhtiyarlığa gözcü olan tanrı.
Stellio : Kertenkeleye çevirilen küçük bir çocuğun adı.Demeter'in kana kana su içmesi ile alay ettiği için bu cezaya çarptırıldı
Telkhin'ler : Güneşin çocukları. Volkanik olayların sembolüdürler. Bir bakışta insanları büyüleyebilen sihirbazdırlar.
Tenedoks : Bozcaadanın eski adı.
Terminüs : Romalıların sınır taşı tanrısı.
Thalia : İlham perilerinden biri. Apollon ile evlenmiş Korybant'ları doğurmuştu. Sürülerin, bitkilerin, ekinlerin koruyucusu idi. Letafet perilerinden birinin adıda Thalia'dır
Thanatos : Yunanlıların ölüm tanrısı, Hypnos'un ikiz kardeşi idi.
Titanlar : Uranos ile Gaia'nın oğulları. İlk tanrıların soyundan olan Titanlar altı erkek altı da kız kardeştiler. Kronos kardeşlerin en küçüğü idi ve annesi ile birlikte babasını öldürerek yerine geçti.
Tykhe : Talih, tesadüf tanrıçası.
Ultor : İntikamcı. Zeus ile Ares'in lakabı
Uranos : En eski tanrı. Gaia'nın oğlu ve kocası.
Vagitanos : Çocukların bağırmalarını ve ağlamalarını idare eden tanrı.
Vakana : Kırlarda sayfiyelerde dinlenen, istrahat edenleri koruyan tanrı.
Velovis : Bir roma tanrısı. Yer altı tanrılarından sayılmakta, volkanlar ve balıkları bunun idare ettiğine inanılır.

Venüs : Güzellikve aşk tanrıçası Aphrodite'in bir diğer adı.
Zazanas : Zeus'un lakabı
Zeus : Baştanrı. Tanrıların en büyüğü ve en güçlüsü. Babası Kronos'u tahttan indirerek yerine kendisi geçti.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder