12 Aralık 2010 Pazar

yunan mitolojisi terimleri -4-

Hippo Kampos: Yarısı at yarısı balık olan deniz hayvanları. Nereidler bunların üzerine binip dolaşırlardı.

Hypnos : Uyku tanrısı. Ereos ve Nyks'in oğlu.

İris : 1. Yeşil ırmağın eski adı.

2.Thaumas ile Elektra'nın kızı. Okeanos soyundan gelmiştir. O gökle yeri birbirne bağlayan ebemkuşağının sembolüdür.

İtalos : Girit kralı Minos'un torunu, İtalya'ya adını veren kahraman

İupitter : Zeus'un latince adı.

Jaso : Esklapios ile Epinoe'nin kızı. Hastalıklar tanrıçası

Jupiter : Romalıların baş tanrı Zeus'a verdikleri ad

Juturne : Romalıların su kaynakları tanrıçası.

Juventus : Gençlik tanrıçasının adı. Romalılar gençlik çağına giren delikanlılara bu adı koyardı.

Kairos : Fırsat tanrısı. Zeus'un en genç oğlu. Omuzlarında ve ayaklarında kanatları vardı

Kapadokia : Amazonların yaşadıkları bölge

Keres : Demeter'in latince adı.

Khaos : Kainat yaratılmadan önce mevcut sonsuz boşluk

Kronos : Zeus'un lakabı

Kybele : Eski Anadolu da Phrigia'da tanrıların anası sayılır.

Lar : Romalıların ocakbaşı tanrısı.

Luna : Romalıların ay tanrıçasına verdikleri ad.

Lykia : Eski anadoluda Fethiye, Elmalı, Finike bölgesi.

Makareos : Eolos'un oğlu. Kendi öz kardeşi ile sevişmiş ve ondan bir oğlu olmuştu. Eolos bu çocuğu köpeklere yedirdi.

Mars : Harp tanrısı Ares'e Romalıların verdiği ad.

Mater Matuta : Romalıların şafak tanrısı.

Medusa : Phorkos'un kızları olan üç Gorgon'dan en kötüsüdür. Saçları yılan gibidir. Ve ona bakan taşa dönüşürdü.

Mercurius : Hermes'in latince adı.

Metis : Hikmet ve tedbirlik tanrıçası. Okeanos ile Tethys'in kızı.

Midas : Phrigia'nın efsanevi kralı, Apollon Kulaklarını eşek kulağına çevirmişti.

Minerva : Zeka tanrıçasına romalıların verdiği ad.

Momos : Alay, istihza ve hiciv tanrıçası. Gecenin kızı.

Nektar : İçenlerin ölümsüz olduğu tanrılara mahsus içki.

Nemesis : Gece'nin kızı intikam tanrıçası. Aynı zamanda o, dünyada adaleti koruyan, haklıyı haksızdan ayırd eden bir ahlak tanrıçası idi.

Neptun : Romalıların Poseidon'a verdikleri ad.
Nike : (Victoria) Zafer tanrıçası
Odysseus : Meşhur Yunan kahramanı. İthaka kralı. Laertes ile Antikleia'nın oğlu. Çok zeki bir adamdı, düşmanlarını zekası ve kurnazlığı ile yendi. Penelope ile evlendiği sıralarda Troia savaşı başlayınca savaşa gitmemek için çeşitli bahaneler ileri sürdü ancak savaşa gitmek zorunda kaldı. Tahta at fikride Odysseus'a aitti. Zeka tanrıçası tarafından çok sevilen kahraman Poseidon'un kinini kazandığından Troia dönüşü başına bir çok belalar gelmişti.
Oidipus : Thebai kralı Laios ile İokaste'nin oğlu. Bilmeden babasını öldürdü ve özannesi ile evlendi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder