11 Aralık 2010 Cumartesi

mesane(idrar tobası)

MESANE
Idrar rezervuari olarak görev yapan içi bos muskuler bir organdir.Bos durumda simfizis pubisin arkasinda, dolunca tamamen kemik pelvis içinde bulunur.Bebek ve çocuklarda biraz daha yukardadir.Akut veya kronik retansiyonda asiri doldugunda göbege kadar uzanabilir.
Erkekte mesane arka tarafinda seminal vezikül, vaz deferens, üreter ve rektum bulunur.Bayanlarda mesane ve rektum arasinda uterus bulunur.Mesane kubbesi ve posterior yüzü peritonla örtülüdür.
Mesane duvarinin iç yüzünde transizyonel epitelden ibaret mukoza bulunur.Mukozanin üzerinde konnektif ve elastik doku içeren submukoza (lamina propria) ve bunun da disinda (trigon bölgesi ve mesane boynu hariç) rastgele degisik tarzda sirküler, longitudinal ve spiral seyreden detrusor kas tabakasi bulunur.Detrusor kas tabakasininda disinda fibröz konnektif doku içeren adventisya tabakasi bulunur.
Üreterler posterolateralden oblik tarzda mesane duvarindan geçerek mesaneye açilarlar.Mesane duvarinin üreterin geçisine izin verdigi yere üreteral hiatus denir ve burasi mesane duvarinin en zayif bölgesidir.Iki üreter orifisi ile mesane boynu arasindaki alana trigon denir. Trigon, yüzeyel ve derin olmak üzere birbirinden kolaylikla ayrilabilen, iki kas dokusu tabakasindan ibarettir ve arkasinda da mesanenin kas dokusu olan detrusor bulunur.Mesane tabani mesanenin en fikse kismi olup içten disa dogru kas tabakalarindaki siralanma söyledir; 1-yüzeyel trigon 2- derin trigon 3-detrusorun iç longitudinal kas lifleri 4-detrusorun sirküler kas lifleri ve 5-detrusorun dis longitudinal kas lifleri.
Mesane boynu, internal sifinkter olarak görev görür ve çizgisiz kaslardan yapildigi için irade disi çalisir. Detrusor kas lifleri mesane boynuna yaklasirken belirgin üç tabaka (içte ve dista longitudinal,ortada sirküler) olusturur. Trigona ait kas lifleri üreter alt ucundan basliyan ve prostatik üretranin etrafina kadar uzanan üreterotrigonal kompleks içinde yer alir. Bu kompleksin ve prostatik üretra etrafinda internal sifinkteri olusturan kas liflerinin seyri söyledir; 1-Detrusorun iç longitudinal kas lifleri ve yüzeyel trigonun kas lifleriyle beraber huni seklinde prostatik üretranin etrafinda verumantanuma kadar, bayanlarda ise tüm üretra boyunca eksternal üretral meaya kadar yine longitudinal tarzda uzanir.
2-Detrusorun sirküler seyirli kas lifleri, mesane boynunda 2 cm uzunlugunda bir halka olusturur ve mesane boynundan geri dönerek radiyer tarzda detrusor içine yayilir. 3-Detrusorun dis longitudinal seyirli kas lifleri ise mesane boynunu sirküler ve spiral tarzda hertaraftan sarar ve prostatik üretranin proksimal kismindan geri dönerek tekrar detrusor liflerine katilir.Bu sirküler tarzda seyreden kas liflerinin bir kismi erkekte prostatin kasliflerine katilirki bu durum bayanlarda söz konusu degildir.
4-Derin trigonun kas lifleri mesane boynunun orta-arka tarafinda yogunlasarak sonlanir.
Mesane internal iliak (hipogastrik) arterden çikan üç daldan (üst,orta ve alt vezikal arter) kanlanir.Aynica obturator ve inferior gluteal arterlerden çikan küçük dallarla da kanlanir.Bayanlarda uterus ve vajinal arterlerin de dallari mesane kanlanmasina katilir. Mesane çevresine zengin ven pleksusu vardir ve bu ven pleksusu internal iliak (hipogastrik) vene basalir.
Mesanenin lenfatik kanallari vezikal, eksternal iliak,internal iliak (hipogastrik) ve komün iliak lenf nodlarina drene olurlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder