17 Aralık 2010 Cuma

fizik sabitleri >>

Boşluğun karakteristik empedansı Zo 376,730313461 Ω
Boşluğun permeabilitesi µo 4π × 10-7 N / A212,566370614 × 10-7 N / A2
Boşluğun permitivitesi (1 / µoc2) εo 8,854187817 × 10-12 F / m
Dirac sabiti ħ , (h bar) 1,054571596 × 10-34 J s6,58211889 × 10-16 eV s
Elektrik sabiti εo 8,854187817 × 10-12 F / m
Fermi sabiti 1,4 × 10-50 J / m3
Manyetik sabit µo 4π × 10-7 N / A212,566370614 × 10-7 N / A2
Planck kütlesi {(ħc / G)1/2} mP 2,17644 × 10-8 kg1,22892 x 1019 GeV
Planck sabiti (h) h 6,62606896 × 10-34 J s4,13566733 x 10-15 eV s
Planck sabiti (h / 2π) ħ , (h bar) 1,054571628 × 10-34 J s6,58211889 × 10-16 eV s
Planck uzunluğu {ħ / mPc = (ħG / c3)1/2} lP 1,616252 × 10-35 m
Planck zamanı {lP / c = (ħG / c5)1/2}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder