11 Aralık 2010 Cumartesi

epididimis

EPIDIDIMIS
Anatomik olarak epididim bas , gövde ve kuyruk olmak üzere üç bölgeye ayrilir.Epididimisin basi 8-12 adet duktuli eferentes ve duktus epididimisin baslangiç segmentinden ibarettir. Bu kisimda siklikla sapli veya sapsiz kistik bir çikinti olan apendiks epididimis görülür. Epididimisin gövde ve kuyruk bölümleri kivrimli tek bir kanaldan (duktus epididimis) ibaret olup tüm uzunlugu 5-6 m. kadardir.Duktuli eferentes ve epididimal kanal duvarnin dis tabakasi bölgelere göre yapi ve sayi bakimindan degisen kasilabilir hücreleri içerir. Epididimisin kuyruk kisminda bu kasilabilir hücrelerin saysi azalir ve yerlerini üç tabaka olusturan kalin düz kas hücrelerine birakir. Içte ve dista longitudinal ortada sirküler seyirli bu kas tabakasi epididimisin distaline dogru daha da kalinlasarak duktus deferensin kas tabakasi ile devam eder.
Komsuluk bakimindan testisin arka-yan tarafina bitisiktir.Kuyrugu ise testise fibröz dokuyla bagli olup duktus deferensle devam eder.
Epididimis gövde ve kuyrugu testiküler arterden, gövdesi deferensiyal arterden beslenir ayrica bas bölümünün arterleriyle de baglantilidir. deferensiyel ve kremasterik arterler , testiküler arter tikandiginda veya baglandiginda epididimise yan kaynak olarak hizmet ederler.Epididimisin venöz direnaji dogrudan pampiniform pleksusa veya kremasterik vene açilir ve daha sonra testisin venöz drenaji ile birlesir.
Epididimisin lenfatik drenaji iki yoldan olur, kaput ve korpus epididimisinkiler testisinkilerle beraber preaortik lumbar lenf nodlarina ve buradan mediastinal lenf nodlarina açilir. Kauda epididimisinkiler duktus deferensinkilerle eksternal iliak nodlara açilir.
Epididimisin fonksiyonlari özellikle sperm tasinmasi, depolanmasi ve sperm dölleme fonksiyonu ve olgunlasmasi yönünden ele alinacaktir.
Sperm Tasinmasi:
Baslangiçta spermatozoa duktuli eferentes içine rete testis sivisiyla tasinir; sivinin akisi duktal epitelial hücreler tarafindan suyun rezorpsiyonu ile kolaylasir. Duktuli eferentes içindeki hareketli silialar da epididimis içine spermatozoanin tasinmasina yardim edebilir. Epididimis içinde spermatozanin tasinmasindan sorumlu temel mekanizma muhtemelen epididimal kanali çevreleyen kasilabilir hücrelerin spontan ritmik kasilmalaridir.
Sperm depolanmasi:
Epididimisde bulunan spermatozoa sayisi yasa, testiküler sperm üretim oranina ve cinsel aktiviteye baglidir.Herbir epididimisdeki sperm rezervi 21-30 yaslarinda takriben 209 milyondur ve bunun %57 si kauda epididimisde bulunur ve 31-55 yaslarinda ise bu miktar 155 milyondur ve bununda % 49'u kaudal bölgede bulunur.
Kauda epididimisde spermatozoanin ne kadar süre kaldigi ve insanda atilamiyan epididimal spermatozoanin akibeti bilinememektedir.Duktus deferensin baglanmasindan sonra epididimis lümeni içinde makrofajlar tarafndan spermatozoanin fagosite olacagi düsünülmektedir.
Spermatozoanin Olgunlasmasi :
Epididmis, spermatozoa için sadece bir depo ve kanal olarak hizmetin disinda spermatozoaya ilerleyici hareket ve dölleme özelligi kazandiran olgunlasma islemlerinide destekler. testiküler spermatozoa yumurtayi döllemeye muktedir degildir. Insanda da sperm dölleme gücü kauda epididimis seviyesinde tamamlanir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder