17 Aralık 2010 Cuma

elektronik terimler >>Q Kodları , OSCAR, ITU, IARU, UHF , VHF, Binary ...


A A sınıfı telsizci A1A
Genlik modülasyonlu,çift yan bant, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık-kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalışan ve kulakla alınabilen telgraf yayını
A1B
Genlik modülasyonlu, çift yan bant, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını
A2A
Genlik modülasyonlu, çift yan bant, modüle edici alt taşıyıcı kullanan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık - kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalışan, kulakla alınabilen telgraf yayını
A2B
Genlik modülasyonlu,çift yan bant, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden, tek kanallı otomatik telgraf yayını
A3C Genlik modülasyonlu, çift yan bant, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı faksimile A3F Genlik modülasyonlu, çift yan bant, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını A/D Analog-to-Digital - Analogdan dijitale AA Alternatif akım Absorption Rf sinyalin iyonosfer tabakasında zayıflaması AC Alternate Current - Alternatif akım Active antenna Fiziksel olarak küçük boyda, ancak içindeki RF kuvvetlendirici sayesinde yüksek alış hassasiyetli  ALMA anteni Active filter Filtre  görevini, içindeki elektronik devre ile gerçekleştiren devre Adım motoru, step motor Açısal konumu adımlar halinde değiştiren, çok hassas sinyallerle sürülen motor AF Audio Frequency - Alçak frekans, ses frekansı Af Afrika AFC Automatic Frequency Control - Otomatik frekans kontrolü AFSK Automatic frequency shift keying AGC Automatic Gain Control - Otomatik kazanç kontrolü
Ah, Ampere Hour
Bir akümülatörün (teorik olarak) 1 saat boyunca verebileceği akım (amper olarak) Mesela 60 Ah=1 saat boyu 60 Amper veya 60 saat boyu 1 amper
Air Band haberleşmesi
Uçak-uçak ve uçak-yer haberleşmesi  ALC Automatic Level Control - Otomatik Seviye Kontrolü AM Amplitude Modulation - Genlik modülasyonu AM Öğleden önce
Amatör bantlar
Amatörlerin çalışma yapabildikleri frekans aralıkları
Amatör telsiz cihazı
Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler tarafından, izin verilen band ve emisyonlarda çalıştırılan telsiz verici, alıcı ve alıcı-verici telsiz cihazları
Amatör telsiz çalışması
Amatör telsiz istasyonları aracılığıyla amatör telsizciler tarafından yapılan etkinlikler
Amatör telsiz haberleşmesi
Amatör telsizciler arasında bilgi alışverişi amacı ile yapılan, maddi çıkar ve ticari amaç taşımayan haberleşme
Amatör telsiz istasyon ruhsatnamesi
Amatör telsiz servisinde çalıştırılacak olan telsiz istasyonu ve bu istasyondaki telsiz cihazları için, Amatör Telsizcilik Belgesi'ne sahip olan gerçek kişiler ile dernekler , eğitim ve öğretim kurumlarına verilen belge
Amatör telsiz istasyonu
Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler ile dernekler veya eğitim ve öğretim kurumları sorumlu operatörleri tarafından sabit, mobil veya portatif olarak kullanılabilen ve adlarına verilmiş ruhsatnamede kayıtlı olan telsiz cihazlarının bulunduğu bölge
Amatör Telsiz Olağanüstü Hal Hizmeti
Yerel, bölgesel veya yurt çapında sivil savunma teşkilatına hizmet ve amatör telsizciler tarafından yürütülen telsiz haberleşme hizmeti
Amatör Telsiz Servisi
Hiçbir maddi çıkar gözetmeden, sadece kişisel heves ve gayreti ile telsiz tekniği alanınıda bilgi alışverişini sağlayan, amatör telsizciler arasında yapılan haberleşme servisi
Amatör Telsizci
Hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin ve milli güvenlik gereklerine mutlaka bağlı kalmak şartıyla sadece kişisel istek ve çaba ile radyo tekniği alanında kendisini yetiştirmek amacıyla çalışan gerçek kişiler
Amatör Telsizci
Bir amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişi
Amatör Telsizcilik Belgesi
Amatör telsizcilik sınavını kazananlara verilen ve amatör telsizcinin sınıfı ve yetkilerini belirleyen belge
Amplifikatör Kuvvetlendirici AMPR Amateur Packet Radio - Amatör paket radyo AMRAD Amateur Radio Research Development Corporation - Amatör Radyo Araştırma-Geliştirme Kurumu AMSAT Radio Amateur Satellite Corporation - Radyo Amatörü Uydu Kurumu
AmTOR
Amateur Tele Type Over Radio - RTTY türü bir haberleşmedir ancak karşı istasyondan otomatik alındı sinyali bekler ve hatalı aktarımı önler
Analog Genliği zamana göre değişen sinyal ANL Automatic Noise Limiter - Otomatik gürültü sınırlayıcı
Anot
Lambanın elektron toplanan kısmı. Güç çıkışının alınacağı yer. Diyotun (-) ucu Anten Telsiz istasyonunun en önemli parçası. Radyo-frekans dalgalarının alınması ve uzaya yollanması görevini gören kısım Antenna Tuner - Match Box Telsiz cihazı ile kablo ve antenin birlikte empedansını denkleştirmek için kullanılan ve, içindeki bobin ve kondansatörün bağlanış şekline göre T veya P (pi) diye adlandırılan cihaz Apogee Uydunun dünyaya en uzak olduğu nokta APRS Automatic Position Reporting System - Otomatik konum raporlama sistemi AR CW haberleşmede mesaj sonu işareti ARAD Adana Radyo Amatörleri Derneği ARD Ankara Radyo Amatörleri Derneği ARDF Amateur Radio Direction Finding - Radyo ile yön bulma, telsiz istasyon yeri belirleme ARES Amateur Radio Emergency Service - Amatör Radyo Acil Servisi ARPANET Advanced Research Projects Agency - Şimdiki Internet'in temeli ARRL American Radio Relay Leaque - Amerikan Radyo Amatörleri Birliği As Asya ASCII American Standard Code of Information Interchange ATU Antenna Tuner Unit - Otomatik anten tüneri. Frekans değişimlerinde anten SWR'sini (Standing wave ratio - duran dalga oranı) ölçerek ayar işini kendi kendine yapar
ATV
Amateur Television - Amatör televizyon
Au Avustralya
Awards
Amatörlerin yaptıkları görüşmelerin belli kriterlere göre değerlendirilmesi sonucunda verilen onur belgesi
AVC Automatic Volume Control - Otomatik ses seviyesi kontrolü AX-25 Paket radyo haberleşme protokolü B B sınıfı amatör telsizci
Bakanlık
Ulaştırma Bakanlığı
Balun Balanced-Unbalanced - Anten ile kablo arasındaki empedansı eşitleyen ve dengeli-dengesiz düzenlemesini yapan bobin esaslı parça
Bant Genişliği
Belli bir değerin altına düşülmeden çalışılabilecek frekans aralığı, antende izin verilen SWR aralığında çalışılabilecek frekans aralığı. Modüle edilmiş sinyalin kapladığı aralık. Telsiz cihazlarının gönderme sırasında işgal ettikleri frekans aralığı Band Pass Filter Bant geçiren filtre
Bant Planları
Hangi bantta nasıl çalışılabileceğini belirleyen esaslar
Band Scan Alt ve üst sınırı belirlenmiş aralıkta tarama BASIC Beginners' All-purpose Symbolic Instruction Code Batarya Sulu akü, pil grubu, NiCad, Nikel Metal Hibrid, Lityum piller Baud Modemin saniyede aktarabileceği veri hızı (bps)
Baycom
Paket radyoda kullanılan bir program
Baycom modem
VHF veya UHF bandında 1200 baud paket radyo haberleşmesi yapmak için gereken en basit modem BBC British Broadcast Communication
BBS
Bulletin Board Service - Radyo-frekans yolu kullanılarak dijital haberleşme çeşitlerinden birisi ile girilen, mesaj bırakılabilen ve bırakılmış mesajların okunabildiği bilgisayar
BCD Binary Coded Decimal - İkilik tabanda kodlanmış ondalık sayı BCI Broadcast Radio Interference BCL Broadcast Radio Listener - SWL benzeri, kısa dalgada ticari radyoları dinleyen kişi
Beacon
Bantların özel bölümlerinde bulunan ve sürekli tanıtım işareti yollayan istasyon. Bu istasyondan alınan sinyal seviyesi, bizlere o yöne doğru yapılabilecek görüşmenin ne derece güzel olabileceği hakkında fikir verir
Beam Yönlü anten BF Bass Frequency - Bas frekans, alçak frekansı BFO Beat Frequency Oscillator - CW ve SSB yayınlarını telsiz alıcılarında dinlememizi sağlayan RF osilatör BIOS Basic Input-Output System Birimler, as ve üst katlar  
Bit
Binary - Değeri 1 veya 0'dır BNC Baby N Connector -  Bir konektör cinsi
Bölge numarası
Çağrı işaretinde işaret sahibinin bulunduğu bölgeyi belirten rakam. Prefixten (ön ekten) hemen sonra gelir
BPS Baud Per Second - Saniyede aktarılan baud BPSK Binary Phase Shift Keying - İkili faz değiştirme anahtarı Boat anchor Antika amatör ekipmanları Broadcast Ticari radyo Büro, QSL büro, via bureau Görüşülen istasyona yollanacak QSL kartın, onun üyesi bulunduğu  amatör derneğe yollanması, o derneğin QSL Kart ile ilgilenen kısmı Byte 8 bitlik grup, 1 karakter C C sınıfı amatör telsizci C Capacitor, condenser - Kapasitör, kondansatör C Bir programlama dili C3F Genlik modülasyonlu, artık yan bant analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını Ca Orta Amerika
Call Book
İşaret kitabı. Tüm dünyadaki amatörlerin çağrı işaretlerinin ve adres bilgilerinin bulunduğu kitap
Call Sign Çağrı işareti Carrier Taşıyıcı dalga CB Citizen Band - Halk bandı. Türkiye'de 26,965 MHz ile 27,405 MHz arasında, AM ve FM  modülasyonlu, 4 watt gücündeki cihazlar serbesttir C Band 3,7 ila 4,2 GHz arası uydu bandı CCIR Telsiz Haberleşmeleri Danışma Komitesi CCITT Consultative Committee International on Telephones and Telegraphy - ITU'ya bağlı olarak çalışan ve modem standartlarını belirleyen komite CCW Counter ClockWise - Saat dönüş yönünün tersi dönüş yönü CDMA Code Division Multiple Access - Kod bölmeli çoklu erişim
CEPT
Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Birliği
CEPT Amatör Telsizcilik Belgesi
CEPT ülkelerince kabul edilen ve tüm CEPT ülkelerinde mütekabiliyet esasları çerçevesinde geçerli olan herhangi bir amatör telsizcilik belgesi
CEPT Ülkesi
Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Birliğinin üyesi olan ülke
Chirp Mors haberleşmesinde, genellikle cihaz beslemesinin yetersizliğinden frekansın değişmesi Circular Polarization Antenden yayılan sinyallerin yatay ve dikey olarak sürekli yer değiştirmesi Clarifier Telsizin sadece alıcı frekansının çok ufak bir bantta değiştirilebilmesi.  RIT CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor C/N - Carrier-to-Noise Ratio Taşıyıcı seviyesinin gürültüye oranı Coax Koaksiyel kablo
Contest
Belirlenmiş bir tarih ve saatte başlayıp, belirlenmiş kurallara göre devam edip, yine belirlenmiş bir zamanda biten amatör yarışması. Belirlenen kriterlere göre her QSO için belirli bir puanlama sistemine göre derecelendirilir
Continuous Wave
Sürekli dalga
COR Carrier Operated Relay - Rölelerde, alıcı tarafından alınan sinyal neticesinde verici kısmının çalışmasını sağlayan elektronik devre CPU Central Processing Unit - Merkezi işlem ünitesi Critical Angle Antenden yayılan dalgaların atmosferden yansıması ya da yansımayıp uzaya kaybolması noktasındaki yansıma açısı CRT Cathode Ray Tube - Katot ışınlı tüp CTCSS Continuous Tone Controlled Squelch System CW Continuous Wave - Sürekli dalga CW ClockWise - Saat yönünde dönüş
CW Haberleşmesi
Mors alfabesi kullanılarak yapılan haberleşme
CW Kısaltmaları
Amatör telsizcilerin CW (Mors) çalışma sırasında zamandan kazanmak için kullandıkları ve genellikle İngilizce kelimelerin bazı harflerinden oluşan kısaltmalar
Cycle Titreşim. Saniyedeki titreşim. Frekans. 1 Hertz karşılığı. 1 CPS (Cycle Per Second)
Çağrı İşareti
Amatör telsiz istasyonuna TGM'ce Türkiye'de verilen tanıtım işareti. Call sign. Genel olarak amatör, profesyonel, gemi, uçak gibi her telsiz istasyonunun bir çağrı işareti mevcuttur
DA Doğru akım DA Directional Antenna, Dipole Array - Yönlendirilmiş anten Dalga Boyu Radyo dalgasının bir periyodunda aldığı yol.  Hız/frekans formülü ile hesaplanır. λ işareti ile gösterilir dB deciBell - Desibel DBS Direct Broadcasting by Satellite dBi Decibels over isotropic dBm Decibel refers to one milliwatt DC Direct Current - Doğru akım DC Motor Doğru akım ile çalışan motor DCS Digital Coded Squelch Demodülasyon Alıcıda bilgi sinyalinin taşıyıcı dalgadan ayrıştırılması işlemi. Taşıyıcı radyo-frekans dalgası üzerindeki bilgi sinyalinin (modülasyon biçimine göre) uygun yöntemle ayrılması ve kullanılır hale getirilmesi DF Direction Finding - Yön kestirme Digital Sayısal. Sadece 1 ve 0 bilgisi kullanan sistem
Dijital Haberleşme
Bilgisayar ile telsiz cihazının birlikte çalışarak, dijital sinyallerin radyo frekans yolu ile karşı istasyon(lar)a aktarımı
Deniz Bandı, Marine Band Gemilerin haberleşmesi için ayrılmış HF ve VHF frekans aralıkları Deviation FM modülasyonunda, modüle eden bilgi sinyalinin etkisi ile merkez frekansının değişmesi DigiPeater Dijital bilgi aktarıcı Dikey Polarizasyon Sinyallerin antenden yer yüzeyine dik yayılımı Dipmeter Elektronik rezonans frekansı bulucu devre Dipol Anten Çalışacağı frekansın 1/4 dalga boyunda kesilmiş iki parçalı ve ortadan beslemeli anten. Besleme noktası dengelidir. Sadece dik yönde verimli haberleşme yapılabilir (yönlü antendir)

Direnç Rezistans. Elektrik akımına  zorluk gösteren pasif eleman Direct, Doğrudan QSO yapılan kişiye QSL kartın posta yoluyla ve doğrudan onun adresine yollanmasıdır Discone Anten Geniş bantlı anten. Tepe kısmı disk şeklinde, aşağı inen kolları konik şekildedir Diyot Elektrik akımını tek yönlü geçiren elektronik eleman DOS Disk Operating System. Bilgisayar işletim sistemi Doubling Röleye iki istasyonun aynı anda çağrı için mandala basması. Üst üste konuşma Downlink Uydunun dönüş frekansı DPSK Differential Phase Shift Keying D-region İyonosferin yerden 30-60 km yükseklikteki aralığı DSC Digital Selective Calling DSP Digital Signal Processing
DSR
Data Set Ready
DTMF Dual Tone Multi Frequency
DTR
Data Terminal Ready
DTRS Digital Trunk Radio System DUAL İkili. Dual Cihaz: VHF/UHF çift bantlı. Dual Anten: VHF/UHF çift bantlı Dummy Load Yapay yük. Cihaz ayarları yapılırken havaya gereksiz sinyal yaymamak için yapay yük kullanılır
Duplex
Aynı anda hem alma, hem gönderme (telefon gibi)
Duplexer Kavite DVM Dijital multimetre Dx Uzak istasyon çalışması DXer Uzak mesafe haberleşmesi ile ilgilenen kişi DXing Uzak mesafe haberleşme çalışması DXpeditions İstasyon olmayan fakat çağrı işareti bulunan bölgelere istasyon kurmak ve bir müddet çalışmak DXCC Amatörler arasında "en büyük diploma" denir. Amaç mümkün olduğunca çok prefiks ile QSO yapıp, QSL kartı ile bunu belgelemektir. ARRL tarafından organize edilmektedir DXCC Listesi DXCC diploması için tüm dünyadaki prefikslerin listesi ECSS Exalted Carrier Selectable Sideband ECSSB Exaulted-Carrier Single Side Band E-layer E tabakası. Atmosferin yerden 70 ila 130 kilometre yükseklikteki aralığı EDACS Enhanced Digital Access Communications System EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory Effective Radiated Power Verici çıkış gücü ile anten dB kazancının çarpımı ile bulunan yayılım gücü
EHF
Extra High Frequency - Ekstra yüksek frekans. 3 GHz ve yukarı frekanslar
EIRP Effective Isotropic Radiated Power ELT Emergency Locator Transmitter
EME
Earth-moon-earth - Dünya-Ay-Dünya. Dünya'dan yollanan RF dalgalarının ay yüzeyinden yansıtılarak tekrar dünya üzerinden alınması şeklindeki çalışmanın kısaltılmışı
EMI Electro-Magnetic Interference - Elektromanyetik girişim Empedans Bir devrenin alternatif akıma gösterdiği direnç. Cihaz çıkışı, transmisyon hattı ve anten empedansları en çok kullanılandır Entegre Devre Bir kılıf içinde toplanmış elektronik eleman topluluğu Enterferans Karışım, parazit EQT EQuaTorial - Ekvatoriyal ERP Effective Radiated Power E-skip Sporadic E-layer ionospheric propagation ET Eastern Time ETSI European Telecommunications Standards Institute Eu Europe - Avrupa Eyeball Amatörlerin yüz yüze görüşmeleri F1A
Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını
F1B
Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını
F2A
Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını
F2B
Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını
F3E
Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını
F3F Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını F-layer  F tabakası. Atmosferin yerden 135 ila 600 kilometre yükseklikteki aralığı
FAI
Field Aligned Irregularities
FCC Federal Communications Commission - Amerikan Telekomünikasyon Kurumu FD Field Day FDMA Frequency Division Multiple Access - Frekans bölmeli çoklu erişim Feeder Besleyici. Anten ile cihaz arasındaki kablo Feed Horn FET Field-Effect Transistor - Alan etkili transistör FM Frequency Modulation - Frekans modülasyonu f/D Ratio Focal Length-to-Diameter Ratio
Fonetik Alfabe
Ses ile yapılan haberleşme sırasında yanlış anlamaları önlemek için her harfin bir kelime ile okunması
Fox hunt Tilki avı. Gizlenmiş bir vericinin bulunmaya çalışılması Frekans 1 saniyede yapılan elektriksel (veya mekanik) titreşim sayısı Frekans Spektrumu
ULF - Ultra Low Frequency (3-30 Hz)
ELF - Extremely Low Frequency (30-300 Hz)
VF - Voice Frequencies (300 Hz-3 kHz)
VLF - Very Low Frequency (3-30 kHz)
LF - Low Frequency (30-300 kHz)
MF - Medium Frequency (300 kHz-3 MHz)
HF - High Frequency (3-30 MHz)
VHF - Very High Frequency (30-300 MHz)
UHF - Ultra High Frequency (300 MHz-3 GHz)
SHF - Super High Frequency (3-30 GHz)
EHF - Extremely High Frequency (30 GHz ve yukarısı) FRS Family Radio Service; PRS (Public Radio Service) Türkiye'de 446-446,100 MHz arası serbesttir
FSK
Frequency Shift Keying 
FTP File Transfer Protocol
FSTV
(Fast Scan TeleVision) Hızlı taramalı televizyon
Full Duplex Aynı anda hem alma hem gönderme (telefon gibi) G3E 
Faz modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.
G5RV All-Band HF Antenna GaAs Gallium arsenide Gain Kazanç GB Giga Byte
Geçici Amatör Telsizcilik Belgesi
Türkiye ili mutekabiliyet şartları mevcut yabancı ülkelerden alınmış amatör telsizcilik belgesi karşılığında, Türkiye'de geçici olarak çalışmak isteyen amatör telsizcilere verilen amatör telsizcilik belgesi
General Coverage Kısa dalga cihazlarında kullanılan bu deyim, 0-30 MHz arası tüm frekansların AM, CW ve SSB olarak kapsandığını belirtir Genlik Modülasyonu Nakledilmek istenen sinyalin (ses vs.) radyo frekans dalgasına, dalganın genliğini değiştirecek şekilde yüklenmesi
Giga Hertz, GHz
1000 MHz
GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) Denizde can güvenliğini artırmak amacıyla oluşturulan haberleşme sistemi GMRS General Mobile Radio Service GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) GSM telefonların modülasyon türü
GMT
Greenwich Mean Time
GP, Graphic Packet
Paket radyo programı GPS Global Positioning Satellites Ground Toprak Ground Plane Anten Dikey anten Ground wave propagation Yer dalgası ile haberleşme   GSM Global System for Mobile Communications H3E
Genlik modülasyonlu, tek kenar bant, tam taşıyıcılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını
HAM Amatör radyocu HAMLET Yeni başlamış amatör radyocu Hamfest Amatör fuarı Handle Operatörün ismi Harmonik RF sinyalinin, ana frekansından başka, daha küçük genlikli, basit kat veya askatlarındaki sinyaller HDTV High Definition TeleVision Heliax Özel fiziksel yapılışta koaksiyel kablo; iç iletken mono bakır, arada köpük veya spiral sarımlı plastik dielektrik, üstte örgü yerine, spiral şeklinde kaynatılmış bakır boru bulunur; bu yapısı nedeniyle RF kaybı çok azdır Helix Anten Spiral şeklinde yapılmış yönlü anten
Hell
 Dijital haberleşme modlarından birisi
Heterodin Antenden alınan sinyalin, başka bir frekansla birleştirilerek ara frekans (IF, muayyen frekansı) elde edilme işlemi
HF
High Frequency - Yüksek frekans. 3-30 Mhz arası
HF Fax HF-FAX Hi.. Sonuna geldiği cümlenin espri olduğunu ifade eden kısaltma Home Made Evde yapılmış Horizontal Polarizasyon Radyo frekans dalgalarının yer yüzeyine paralel yayımı, yatay polarizasyon HRPT High Resolution Picture Transmission (meteoroloji uyduları) HT HandyTalkie, Handheld Transceiver - El cihazı
IARU
Uluslararası Telsiz Amatörleri Birliği
IC Integrated Circuit - Entegre devre, tüm devre, tümleşik devre ID IDentification - Tanıtım sinyali IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineering IF Intermediate Frequency - Ara frekans İletim Hattı Cihaz ile Anten arası irtibatı sağlayan kablo Image Alıcı cihazın, kendi ürettiği  ve bandlarda harmonik olarak duyulan istenmeyen sinyal Inverted Vee Anten Dipol antendir, yalnız besleme noktası ile her iki kol arasında yaklaşık 120 derece açı yapmalıdır; her yön ile haberleşebilir İyonosfer Atmosferin yerden yüksekliği 60-600 Km arasında olan tabakası ISDN Intergrated Services Digital Network - Entegre servisler sayısal şebekesi Isotropic Anten hesaplamalarında kullanılan tek nokta anten
ITU
International Telecommunication Union - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
ITU Zone
 HF Planning
J2A
Genlik modülasyonlu, tek kenar bant, taşıyıcısı bastırılmış modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını
J2B
Genlik modülasyonlu, tek kenar bant, taşıyıcı bastırılmış, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını
J3C
Genlik modülasyonlu, tek yan bant, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden, tek kanallı faksimile
J3E
Genlik modülasyonlu, tek yan bant, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden tek  kanallı telefon yayını
J3F
Genlik modülasyonlu , tek yan bant, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını
Jam, jamming Yayın frekansında ikinci bir sinyalin bilinçli  parazit yapması Jug Büyük verici tüpü K CW çalışmada karşı istasyona "seni dinliyorum" mesajı Katot Elektron tüplerinde elektronların çıktığı  eleman, diyotların (+) kutbu Kavite Duplekser Kbps  Kilobytes per second Kc Kilo cycle, kilo hertz, kHz Key Maniple veya mikrofon mandalı Kiss Protokolü Paket radyoda kullanılan bir protokol Koaksiyel Kablo Eş eksenli diye de anılan, ortada canlı uç, onun üzerinde  yalıtkan ve yalıtkan üzerindeki (genellikle) örgü blendajdan ve bunların üzerine çekilen bir dış kılıftan oluşan kablo; canlı ucun dış çapı ile yalıtkanın üst çapı, kablonun karakteristik empedansını belirler
  
Konfirmasyon Yapılmış bir QSO'nun, QSL kartının gelmiş olması; bu şekilde ispatlanması
Kontrol İstasyonu
Belirli bir bölgede faaliyet gösteren amatör telsiz servisi içindeki amatör telsiz istasyonlarının haberleşmelerini kontrolle görevlendiren sabit mobil amatör telsiz istasyonu
Kontrol Operatörü
Amatör telsiz haberleşmesini kontrolle görevlendirilen kontrol istasyonundaki sorumlu amatör telsizci
Kristal Frekansın sabit tutulması istenen yerde kullanılan, doğadan elde edilen kuartz  taşların belli ölçülerde kesimi ile elde edilen eleman Ku-band 11,7-12,2 GHz aralığındaki uydu bandı KW (Kurz Welle) Kısa dalga Ladder Line Paralel hat LAN Local Area Network LCD Liquid Crystal Display LED Light Emitting Diode
LF
Low frequency
LMSS Land Mobile Satellite System - Kara mobil uydu sistemi LNA Low Noise Amplifier LNB Low Noise Block Downconverter (çanak antenlerde kullanılan) LNBF Low Noise Block Downconverter Feedhorns
Log defteri
Amatör istasyonda yapılan tüm görüşmelerin kayıt edilmesi gerekli resmi işletme defteri; röle üzerinden yapılan konuşmalar kayıt edilmez; tarih, Görüşme saati (UTC olarak), karşı istasyonun işareti, alınan ve verilen raporlar işlenmelidir; ek olarak gelen QSL, yollanan QSL, karşı amatörün adı, not kısmı bulunabilir
LOG periyodik anten Geniş bantlı yagi anten Loop Antenden yayılan dalgaların yayılım  şekilleri LORAN LOng Range Aid to Navigation LPF Low Pass Filter Loop Anten Daire veya benzeri şekilde  olup, iki ucu arasındaki ayarlı kondansatör ile çok verimli çalışan anten. Ev içinde de çalışabilir LSB Lower Side Band - Alt yan bant. 10 MHz'in altındaki amatör bantlarda bu mod kullanılır LUF Lowest Usable Frequency - Propagasyonda kullanılabilecek minimum frekans LW Long Wave - Uzun Dalga. 150-300 kHz arası
Mail Box
Posta Kutusu. Radyo-frekans yolu kullanılarak, dijital haberleşme çeşitlerinden birisi ile girilen, mesaj bırakılabilen ve bırakılmış mesajların okunabildiği bilgisayar
Maniple Mors haberleşmesinde (CW) kullanılan basit anahtar temelli alet Manyetik loop anten Daire veya benzeri şekilde  olup, iki ucu arasındaki ayarlı kondansatör ile tuning yapılınca çok verimli çalışan anten. Ev içinde de çalışabilir Marine Band planı Gemilerin haberleşmesine ayrılmış HF ve VHF frekans aralıkları MARS Military Affiliate Radio System - ABD'de asker kökenli amatörler. Amatör bant dışındaki servislerle de görüşebilirler Match-Box, Anten Tüner Telsiz cihazı ile kablo ve antenin birlikte empedansını denkleştirmek için kullanılan ve, içindeki bobin ve kondansatörün bağlanış şekline göre T veya P (pi) diye adlandırılan cihaz MAYDAY Genel tehlike işareti MB Mega Byte Mc Mega Cycle, Mega Hertz, MHz MCW Modulated Continuous Wave Meteor scatter Atmosfere giren meteorların oluşturduğu iyonizasyondan faydalanılarak yapılan VHF UHF uzak mesafe görüşmesi
MF
Medium Frequency - Orta dalga. 1,5-3 MHz arası
MF Muayyen frekans. IF'nin (ara frekansın) eski söylenişi MFSK Multi Frequency Shift Keyed Microwave Mikro dalga
Mobil Telsiz
Amatör telsiz servisi içinde,hareket halinde iken veya belirtilmemiş noktalarda duraklama esnasında çalıştırılan, kara veya deniz taşıtlarına monte edilebilen amatör telsiz cihazları
Mode C Sivil uçakların haberleşmede IFF modunu kullanmaları Mode (Emisyon tipi) QSO yaparken kullanılacak yayın şekli. CW, SSB gibi
Modem
MOdulator-DEModulator - Dijital haberleşmede telsiz ile bilgisayar arasında bulunması gerekli cihaz. Bilgisayarı telefon hattına veya başka bir bilgisayara bağlamak için kullanılan cihaz
Modifikasyon Cihazların teknik özelliklerinin değiştirilmesi. En çok yapılanı dinleme aralığının açılmasıdır Modülasyon Taşınmak istenen bilgi sinyalinin, taşıyıcı radyo frekans dalgası üzerine, herhangi bir metot kullanılarak (frekans modülasyonu, genlik modülasyonu, faz modülasyonu,gibi) yüklenmesi motorboating Alçak frekanslarda çalışırken alıcıyı etkileyen istenmeyen sinyaller MOSFET Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor MPEGII Dijital video sıkıştırma tekniği MS-DOS Microsoft Disk Operating System MSK Minimum Shift Keying
MS
Meteor Scatter - Meteor yansıtması. Dünya atmosferine giren göktaşlarının VHF ve UHF radyo dalgalarını yansıtma özelliğinden yararlanılarak yapılan haberleşme türü.
MSA
Lokal saat
MSS Mobile Satellite System MUF Maximum Usable Frequency Multi Band Anten Tek bir antenin farklı frekanslarda da aynı verimle çalışabilmesi MW Medium Wave - Orta dalga. 300-3000 kHz arası MW Mega Watt NAM Narrowband Amplitude Modulation - Dar bant genlik modülasyonu N Konnektör Konnektör çeşidi NAVTEX Navigational Text - Genellikle denizcilerin kullandığı  bilgi yayımı (broadcast  518 kHz) NB Noise Blanker - Gürültü azaltıcı NB Narrow Band - Dar bant NBFM Narrow Band Frequency Modulation - Dar bant FM. Haberleşme amaçlı FM cihazlarda kullanılan bant genişliği NDB Non-Directional Beacon - Yönlendirilmemiş beacon yayını Net (çevrim) Özellikle kısa dalgada, zor bulunan işaretler ile rahat çalışabilmek için, oluşturulmuş netlere girilir. Net Kontrol Operatörünün yönetiminde belirlenmiş Net kurallarına göre QSO yapılır.  Net Control Station  Çevrim kontrol operatörü NFM, NBFM Narrow Band Frequency Modulation - Dar bant frekans modülasyonu. Ses kalitesinden fedakarlık edilerek 5 kHz sınırına çekilme işlemi. Böylece komşu kanalların birbirini etkilemelerinin önüne geçilerek kanal sayısı arttırılır NiCd Nickel Cadmium - Nikel Kadmiyum batarya NiMH Nickel Metal Hydride - Nikel metal hibrid batarya NMT Northern Mobile Telephone. Araç telefonları. Türkiye'de 425,5-430 MHz aralığında, 25 kHz kanal aralığında 180 kanalda, minimum 2, maksimum 15 watt RF çıkış gücündedir. Alma-gönderme aralığı 10 MHz'tir. Türk Telekom tarafından işletilmektedir.  Node Dijital haberleşmede kullanıcıların bağlandığı nokta NTSC National Television Standards Committee. ABD ve Japonya renkli TV yayın standardı.  525 satır kullanır OCV Open Circuit Voltage. Besleme devresinin yüksüz çıkış voltajı Offset Alma ve gönderme arasındaki frekans farkı. VHF röle için 600 kHz, UHF için 7,6 MHz Op-amp Operational Amplifier. İşlem kuvvetlendirici entegre devre
OSCAR
Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio - Amatör radyo taşıyan yörüngesel uydu
Osilatör Pozitif  geri beslemeli kuvvetlendirici Osiloskop Elektriksel işaretlerin ölçülüp değerlendirilmesinde kullanılan aletler içinde en geniş ölçüm imkanlarına sahip olan osiloskop, işaretin dalga şeklinin, frekansının ve genliğinin aynı anda belirlenebilmesini sağlar Overcharge Akünün fazla şarj edilmesi Over Modulation Aşırı modülasyon. Modüle edici sinyalin taşıyıcı dalgaya oranla daha yüksek seviyede olması sonucu modüleli sinyalin bozulması PA Power Amplifier, Public Adresses
Packet Radio
Paket radyo. AX.25 protokolü kullanır. Bilgilerin satır satır yollanması ve teyit için beklenmesi mantığıyla çalışır
PAL Phase Alteration by Line. Avrupa renkli TV yayın sistemi. 625 satır kullanır Paralel Anten Kazancın artması için paralel bağlanmış anten Paratoner
Yıldırımdan korunmak amacıyla kullanılır
Parazit Hava şartlarından (yıldırım, statik elektrik vs.) veya endüstri ve evlerden kaynaklanan ve telsiz alıcılarında alışı zorlaştıran RF gürültüsü PEP Peak Envelope Power. Tam güç Perigee Uydunun dünyaya en yakın olduğu nokta Periyod Radyo dalgasının bir titreşimini yaptığı süre. 1/frekans Peak to Peak, PP Tepeden tepeye (voltaj) PIC Peripheral Interface Controller. Giriş-çıkış işlemcisi. İlk olarak 1994 yılında 16 bitlik ve 32 bitlik büyük işlemcilerin giriş ve çıkışlarındaki yükü azaltmak ve denetlemek amacıyla çok hızlı ve ucuz bir çözüme ihtiyaç duyulduğu için geliştirilmiştir Pirate Çağrı işareti olmadan havaya çıkan kişi PL 259 Konnektör çeşidi Plate Elektron tüpünün elektronları toplayan kısmı. Anot PLL Phase Locked Loop - Faz kilitlemeli halka PM Phase Modulation - Faz modülasyonu PM Öğleden sonra
Portatif telsiz
Amatör telsiz servisi içinde, hareket halinde veya belirtilmemiş noktalarda duraklama esnasında geçici olarak çalıştırılabilen amatör telsiz cihazları
Pot, Potansiyometre Ayarlı direnç Port Bilgisayarın giriş-çıkış kapıları Polarizasyon Antenin radyo dalgalarını uzaya yayılış biçimi. Vertikal (dikey), horizontal (yatay), circular (dairesel). Radyo dalgaları antene paralel yayımlanır, yani anten dikey ise dikey, yatay ise  yatay polarizasyon oluşur. alıcı antenin de alacağı polarizasyona göre yönlendirilmesi gereklidir Preamp Preamplifier - Ön-kuvvetlendirici
Prefix
Çağrı işaretinde, işaret sahibinin mensubu olduğu ülkeyi belirleyen ilk iki karakter
Priority Channel Kanallar cihaz tarafından otomatik taranırken (scan), diğer kanallardan farklı olarak her an kontrol ettiği öncelikli kanal Product Detector SSB sinyalinin alıcıda demodüle edilmesinde kullanılan sistem PROM Programmable Read-Only Memory - Programlanabilir salt-okunur bellek Propagasyon  Radyo-frekans dalgalarının atmosfer içindeki yayılımı PRS Public Radyo Service. Ruhsat gerektirmeyen, 446-446,100 MHz aralığında çalışan 500 mW çıkış güçlü el telsizleri PSK Phase Shift Keying. Faz kaymalı mödülasyon. 1200 baud bilgi taşıyabilen bu tip, genellikle 1200 ve 2400 Hz olarak iki frekans kullanır PSTN Public Switching Telephone Network. Kamu telefon dağıtım şebekesi PTT Push to Talk - Bas konuş. Mikrofon üzerindeki mandal
Q Kodları
Amatör (ve profesyonel) telsizcilerin zamandan kazanmak ve yanlış anlamaları önlemek için kullandığı ve Q harfi ile başlayan kısaltmalar
QRP 5 ila 10 watt arası çıkış gücü olan kısa dalga telsizi QSL Büro Görüşülen istasyona yollanacak QSL kartın, onun üyesi bulunduğu  amatör derneğe yollanması. O derneğin QSL kart ile ilgilenen bölümü
QSL Kartı
Amatör telsizciler arasında yapılan haberleşmenin alındığını ve anlaşıldığını belirten ve birbirlerine bu durumu teyit için gönderilen belge. Üzerinde yollayan istasyon ile ilgili bilgiler ve işareti, CQ ve ITU bölge numaraları, görüşülen istasyonun işareti, tarih, UTC saat, sinyal raporu bilgileri mutlaka olmalıdır
QSL Manager Kendi adına gelen QSL kartların alımı ve yollanması ile ilgilenmesi amacıyla amatör tarafından belirlenen üçüncü kişi Quad Anten Kare şeklinde, her bir kolu çeyrek dalga uzunluğundaki anten Quagi Driven elmanı quad, diğer elemanları yagi türü olan anten R CW haberleşmede "tamamen anlaşıldı" anlamında R RST raporunda radyo (anlaşılabilirlik) R Resistance, resistor - Direnç R3E
Genlik modülasyonlu tek yan bant. Azaltılmış veya değişken seviyeli taşıyıcılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını
Radio Clock Saat sinyali yayını yapan radyolar RAM Random Access Memory - Rasgele erişimli bellek Rcvr Receiver - Alıcı R/C Radio Control RDF Radio Direction Finding - Radyo ile yön bulma, telsiz istasyon yeri belirleme Rectifier Doğrultucu Rezonans Bobin ve kondansatörün  belirlenmiş bir frekansta XL=XC olması (seri veya paralel rezonans devreleri)
RF
Radio Frequency - Radyo frekansı. Radyo-frekans
RFC Radio Frequency Choke. Şok bobini RFI Radio Frequency Interference RG Radio Guide. Mil-C-17 standardındaki kabloların kısaltması Rig Amatörün cihazı Rit Receiver Incremental Tuning. Telsizin sadece alıcı frekansının çok ufak bir bantta değiştirilebilmesi (clarifier) Rptr Repeater - Tekrarlayıcı. Röle Roger Anlaşıldı, tamam anlamında Roger Beep CB'de tek bip, normalde ise di dah dit 'K'  işaretinin konuşma bitip, mikrofonun PPT mandalı bırakılınca otomatik yollanması
Röle cihazı
Amatör telsiz cihazları arasında haberleşmeyi kolaylaştırmak amacıyla bir verici istasyondan aldığı sinyalleri otomatik olarak başka bir frekansta alıcılara yayınlayan aktarıcılar
Rotor Yönlü antenlerin yönünün uzaktan kumanda ile istenilen yöne çevrilmesine yarayan motor Röle Haberleşmesi Bir tekrarlayıcı (röle) üzerinden yapılan görüşme
Röle istasyonu
Amatör telsiz servisi içinde amatör maksatla kullanılan röle cihazının bulunduğu mahal
RST
Radio, Signal, Tone. Anlaşılabilirlik, sinyal seviyesi ve (CW için) sinyal tonu olarak haberleşme raporu
RSV
Radio, Signal, Video. Anlaşılabilirlik, sinyal seviyesi ve (SSTV için) video-görüntü seviyesi olarak sinyal raporu
RTTY
Radyo tele type haberleşmesi. Telex diye anılan ve baudot kodlarını kullanan haberleşme şekli
Rubber Duck El cihazlarının plastik anteni. Jop anten Rx Receiver. Alıcı S RST rapor formatında sinyal kuvveti bilgisi
Sabit Telsiz
Amatör telsiz servisi içinde, ruhsatnamesinde adresi ve coğrafi koordinatları yer alan ve belirtilen adres dışında ancak TGM'nin izniyle kullanılabilen amatör telsiz cihazları
SAR Search And Rescue. Denizde arama ve kurtarma işlemi ve bu işleme ayrılmış frekanslar SAREX Shuttle Amateur Radio EXperiment. Uzay mekiğindeki astronotlar ile yapılan  görüşmeler SASE Self-Addressed, Stamped Envelope. Adres yazılı pullu zarf Scanner Geniş bantlı alıcı. Belleğine alınan kanalları hızlı bir şekilde tarama imkanına sahiptir  SCR Silicon Controlled Rectifier. Tristör SECAM Color Sequence with Memory. Fransız TV yayın standardı Selectivity Alıcıda seçicilik. İstenen sinyalin seçilip alınabilmesi Sell-Call Selective Calling Semafor Denizcilikte kullanılan haberleşme bayrakları Semi-Conductor Yarı iletken. Transistör, diyot gibi Sensitivity Alıcı hassasiyeti, zayıf sinyallerin alınabilmesi SFI Solar Flux Index. Propogasyon hesapları  için gerekli verilerden biri
SHF
Super High Frequency - Süper yüksek frekans. 1-3 GHz
Silent Key Ölmüş amatör
Simplex
Tek yönlü haberleşme
SINAD SIgnal to Noise And Distortion ratio SINPO Kısa dalga dinlemeyi hobi olarak yapan kişilerin kullandığı kod sistemi S=Strength, I=Interference, N=Noise, P=Propagation, O=Overall
Sinyal Raporu
İki istasyonun birbirlerini nasıl duyduklarının ifadesi. Amatör haberleşmenin tam sayılabilmesi için sinyal raporunun mutlaka alınıp verilmesi gereklidir
SITOR-A SImplex Teleprinting Over Radio system, mode A SITOR-B SImplex Teleprinting Over Radio system, mode B (FEC mode) SMA konnektör çeşidi SMB konnektör çeşidi SO 239 konnektör çeşidi Solar Data Güneş ışınları ile RF yayılımı arasındaki bağlantı Solid State Transistör, diyot, entegre devre gibi vakum tüp olmayan elektronik komponentler SOS Genel  imdat işareti Special Event Station Özel gün kutlama istasyonu Split Çalışma Kısa dalgada gönderme ve dinleme işlemlerinin, aralarında  5, 10 KHz gibi fark bulunarak çalışma şekli S-meter Alıcıda gelen sinyal seviyesinin görüldüğü gösterge S / N Signal_to_Noise Ratio - Sinyal/gürültü oranı Software Bilgisayar programı
Speech processor
Vericideki modülasyon seviyesinin kontrolü
Sporadic E
İyonosferdeki E tabakasının özelliklerinden faydalanılarak VHF ve UHF bandında yapılan uzak görüşme türü
SQL Squelch
SSB
Single Side Band - Tek yan bant
SSB Haberleşme
Single Side Band ses (voice) ile yapılan görüşme. Bu emisyon tipi, radyo-frekans dalgasının tek yan bandının kullanılması ve tüm gücün burada yoğunlaşması sayesinde AM veya FM görüşmeye nazaran daha uzak mesafe ile ses haberleşmesi sağlar
SSTV
Slow Scan TeleVision - Yavaş taramalı televizyon
Step Motor Adım motoru
Suffix
Son ek. Çağrı işaretine prefiks ve bölge numarasından sonra gelen ve sadece o kişiye özel 1, 2 veya 3 harfli karakter
Surface Wave Yer dalgası SW Short Wave - Kısa dalga. 3-30 MHz
SWL
Short Wave Listener - Kısa dalga dinleyicisi SWR Standing Wave Ratio - Duran dalga oranı. Mükemmeli 1 olmasıdır. Telsiz çıkışı ile kablo veya anten empedansı arasındaki eşitsizlik durumunda yansıyan güç, kayıp demektir ve anten yerine cihaz üzerinde ısıya dönüşerek cihazın  çıkış katının hasar görmesine neden olabilir. SWR-metre ile ölçülür T RST apor formatında (CW haberleşmede kullanılan) ton tanımı TA Türk amatörlerinin prefiksi (özel  işaret olan YM ile birlikte) Tank Devresi Bobin ve kondensatörün paralel bağlanıp frekansı belirledikleri devre TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol TCXO Temperature-Compensated X-tal Oscillator TDM Time Division Multiplexing TDMA Time Division Multiple Access TELNET Paket radyo sistemiyle Internet üzerinden uzak istasyonlara ulaşabilme Time Out Rölelerin uzun süre açık kalmasını önlemek amacıyla, belli bir süre açık kaldıktan sonra otomatik olarak kapanması. Bunu sağlayan devre TIS Technical Information Services TNC Terminal Node Controller. Dijital haberleşme için cihaz ile bilgisayar arasındaki modem Toroid Yuvarlak bobin. Yuvarlak trafo. Yuvarlak ferrit nüve TRAC Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti. 1962 yılında kurulmuş ve Türkiye'deki amatör kitlenin oluşmasını sağlamıştır Transceiver Transmitter-Receiver. Alıcı-verici cihaz Transmisyon Hattı Cihaz ile anten arası irtibatı sağlayan kablo Transverter Bir frekanstan aldığı sinyali, frekansını değiştirip başka bir frekanstan veren cihaz. Röle değil çünkü transverterler alıcı cihazların başka bantları dinlemesi için geliştirilmiştir TRAP Anten üzerine yerleştirilen ve aynı anten ile farklı frekanslarda da çalışma olanağı sağlayan, genellikle paralel bağlı bobin ve kondansatörden oluşan parça Trickle Charge Akünün sürekli şarjda kalması neticesi aşırı şarj olmaması için uygulanan yöntem. Az akımla darbeli şarj
Tropo
Meteorolojik ortama bağlı olarak VHF ve UHF frekanslarında yapılan uzak görüşmeler
Trunk Telsiz Verimli kullanım için frekans bantlarını boş kanallara otomatik olarak yönlendirilen telsiz TTL Transistör-transistör-lojik TVI TeleVision Interference - TV girişimi. Vericinin televizyonlara yaptığı parazit Tx Transmit
UHF
Ultra High Frequency - Ultra yüksek frekans. 300-1000 MHz
URL Universal Resource Locator - Internet adresi USB
Upper Side Band - Üst yan bant. 10 MHz'in üstündeki amatör bantlarda SSB haberleşmesinde bu mod kullanılır
UJT Uni-Junction Transistor - Tek kavşaklı transistör UMTS Universal Mobile Telecommunications System - Evrensel mobil telekomünikasyon sistemi
UTC
Universal Time Coordinated - Uluslararası saat. GMT ile aynı özellikleri taşır. Türkiye için kışın 2, yazın 3 saat geridir
UTP Universal Twisted Pair - Evrensel saç örgüsü
Uydu Haberleşmesi
Amatör telsizcilerin uydu aracılığı ile yaptıkları amatör telsiz haberleşmesi
V SSTV'de kullanılan RSV rapor formatında video-görüntü seviyesi değeri V-.. ITU modem standartları Varicap Variable Capacity Diod - Değişken kapasiteli diyot. Uçlarındaki ters polariteye bağlı olarak kapasite değişikliği gösteren diyot Variyak Gerilim ayarı yapılan ayarlı trafo. Ototransformotör VAC Volts Alternative Current Vacuum Tube Elektron lambası VCO Voltage Controlled Oscillator - Voltaj kontrollü osilatör VCR Video Casette Recorder - Video-kaset kaydedici
Vertical Antenna
Dikey anten Vertical Polarization Radyo dalgalarının yer yüzeyine dik hareket etmesi VFO Variable Frequency Oscillator - Değişken frekanslı osilatör VHF Very High Frequency - Çok yüksek frekans. 30-300 MHz Vibrolex Otomatik maniple VLF Very Low Frequency - Çok düşük frekans. 10-100 kHz Voice Communication Sesle yapılan görüşme, iletişim. SSB, AM, FM gibi VSAT Very Small Aperature Terminal - Küçük uydu yer terminali VTO Voltage Tuned Oscillator - Voltajla ayarlanan osilatör VTR Video Tape Recorder - Video-teyp kaydedici WAC Worked All Continents - IARU tarafından verilen bu diplomada aranan şart, tüm kıtalar ile konfirme edilmiş görüşme yapmaktır WAM Wideband Amplitude Modulation - Geniş bantlı genlik modülasyonu Wavelenght Dalga boyu. Radyo dalgasının bir periyodunda aldığı yol. Hız / frekans formülü ile hesaplanır WBFM Wide Band Frequency Modulation - Geniş bantlı frekans modülasyonu Weather Fax, WeFax Hava durumunu bildiren faks istasyonları WFM Wideband Frequency Modulation - Geniş bantlı frekans modülasyonu Windom  Anten 1/6 balunla kullanılan, 3,5-7-14-21 ve 28 MHz bantlarında çalışan tel anten X.25 Paket radyo haberleşme protokolü X-Beam X şeklinde konstrüksiyonu olan iki elemanlı yagi anten Yagi Anten Bir dipol antenin önüne (direktör) veya arkasına (reflektör) uygun boyda bir eleman daha ilave edilirse bir yagi anten yapılmış olur. Bu halde dipol anten elemanı "driven" adını alır. Genellikle reflektör elemanı bir adet, direktör elemanları birden fazla olur. Antenin direktör eleman yönünde maksimum, yan taraflardan ise minimum kazancı vardır

Yatay Polarizasyon Sinyalin antenden yeryüzüne paralel yayılması Zener Diyot Ters polarite şeklinde kullanıldığında uçlarındaki gerilimi sabit tutarak regülatörlük yapan diyot Zero Bit İki frekansın aynı olması durumunda kulak ile duyulmayan ses

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder