12 Aralık 2010 Pazar

denizcilik terimleri -7-

FLAMA Üç köşeli sancak
FLASA Halatı meydana getiren incecik ipler
FLOK Baş taraf çekilen üç köşe yelken
FORA ETMEK Bir yere bağlanmış olan halatın oradan çıkartılması
[Sivil denizcilikte: MOLA]
FRİŞKA Bütün yelkenleri camadan vurmaksızın kullanılabilcek dercedeki sert rüzgar
FUNDO (FUNDA) Demirlemek için verilen komut
GABYA Ana direk ile babafingo çubuğu arasındakı çubuk veya yelken
GAGA Demirin iki ucundaki tırnakların en uç kısmı
GAMBA ALAMAK Halatın veya zincirin kendi etrafında dönmesi veya burulması
GENOVA Flok yerine çekilen çok daha büyük flok
GERDEL Gemi ve teknelerde kullanılan tahta kova
GİZ Kıç direkteki kısa seren
GOMİNA Mil uzunluğun 1/10 = 185 meter
GÖNDER İnce düz ve uzunca olarak çekilmiş çubuklar. [Sancak gönderi, filika kanca gönderi, cıvadra gönderi]
GÖZ DEMİRİ Bir gemide kullanılan ana demirler
GRADİN YAKASI Bir yelkenin yan kenarları
GRANDİ DİREĞİ Birden fazla direkli gemilerdeki en yüksek direk
GULET Brig'ten küçük iki direkli hafif armalı pruvası kabasorta armalı, praçılaya benzer uskuna
GURCATA Bir direk üzerinde çanaklık kurmak için mauna kolları üzerine omurgaya aykırı olarak yerletirilen kollar. Yelken teknelerinde direkten inen istrelyaları açmak için kullanılan kollar.
GÜVERTE Gemilerde ve teknelerde baştan kıça kadar döşenmiş tahta veya madeni platform döşeme
GÜVERTE KAPLAMASI Güvertenin kaplanması için kullanılan malzeme
GÜVERTE HATTI Güvertenin bordadaki izdüşümü
HALAT Bitkisel sentetik veya çelikten yapılmış ve bükümlenerek çeşitli kollarda biribirlerine sarılmış, bükülmeye ve çekmeye uygun urgan
HALAT BOSA Demir atıldıktan sonra demirin ağırlığını ırgat üzerinden almak için çımaları güvertedeki mapalar bağlı diğer uçlarında ceviz bulunan kısa halatlar.
HAMLA Kürek çekilirken küreğin bir periyot içindeki mesafesi [Hamle]
HAMLACI Kürekli teknelerde serdümene en yakın kürekçi
HAVUZLUK Yelkenli veya kürekli bir teknede kıç tarafta topluca oturulacak yer.
HIRÇA MAPASI Zincirin zincirlikteki çımasının omurgaya bağlandığı kilit
HİSA ETMEK Bir şeyi yukarı kaldırmak. [Hisa sancak, hisa kürek]
IRGAT Demir almada, halatları dolayıp gemiyi yanaştırmada veya karaya çekmede kullanılan, hidrolik, elektirikli, istimli veya insan kuvvetiyle çalıştırılan yatay veya dikey mekanizma [Yatay ve manivela kuvvetiyle çalıştırılanlar = bocurgat]
ISKAÇA Direk ve cıvadraların alt başların alt başlarındaki topukların yerine oturması için açılmış olan yuva
ISKANCA Değiştirmek [nöbet, vardıya, kürek]
ISKARMOZ Kürekli teknelerde küreğin bağlanması veya oturması için ay veya çelik şeklindeki lumbar ıskarmoz denilen aygıtlar
ISKOTA Yelkenlerin iskota yakalarını kullanmak, yelkeni rüzgar ile doldurmak için halat - palanga donanımı
ISKOTA YAKASI Kabasorta yelkenlerde altyakalar; randa, pik veya floklarda alt geri köşe
İÇ OMURGA Postaları [bir ahşap teknede] omurgaya daha sıkı bağlamak için baştan kıça kadar uzanan ikinci bir omurga
İĞNECİK Dümenin kıç bodoslamaya bağlanabilmesi için, erkek ve dişi olarak konmuş olan menteşe
İSKANDİL Denizin derinliğini ölçmek
İSKANDİL KURŞUNU İskandil salvolarının bağlandığı ağır kurşun - ağırlık

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder