12 Aralık 2010 Pazar

denizcilik terimleri -5-

ÇIMA Halat, elincesi veya yomaların uç kısmı

ÇIMARİVA Personelin tekne boyunca yanyana selamlama için dizilmesi

ÇİPO Özellikle admiralti demirinde bedenin üst kısmından anelesinin altında geçen kollara dik olarak bağlanmış hareketli veya sabit ağaç veya metal kollar.

ÇÖRDEK YAKASI Seren yakalarının geriye bakan kısımları, üç köşe yelkenlerdeki en üstteki pik yakası

ÇUBUK Ana direklerin üzerine konulan ekleme direkler

DABILBATIM Gemilerin karinası yırtıldığında teknenin su almaması için postaların iç tarafına ikinci bir kaplama konur ki, bu iki kaplama arasındaki double-bottom denir. Bu bölüm safra ve yakıt deposu olarak da kullanılır.

DENİZ DEMİRİ Denizde ve rüzgarda hareketsiz kalan teknenin dalgalar borda vermemesi

için baştan veya kıçtan denize attıkları koni şeklindeki branda torba.

DESE ETMEK Halatın veya zincirin iyice gerilmesi

DİNGİ Bir çifte kürekle kullanılan patalya

DİREK FİSTANI Direğin güverteye girdiği veya etrafına çevrilen kuşak

DOBLİN Bir halatın iki çıması arasındaki sarkık kısım

DOBLİN ALMAK [Vermek, Tutmak] Bir halatın iki çımasının gemide kalmak üzere bordadaki veya sahildeki bir babaya iki, üç kez sarılması

DÖKÜNTÜ Deniz yüzeyine yakın kayalık kümeler

DÖŞEKLİ Altı düz olan tekne

DİRİSA ETMEK Yön değiştirmek, rüzgarın dirisa etmesi, bumbayı dirisa etmek

DÜMEN Gemiyi istenilen yöne çevirmek için saç veya tahtadan yapılmış olup kıç
tarafa monte edilen yelpaze şeklindeki bir parça

DÜMEN BAŞLIĞI Yeke evini kuşatmak - kuvvetlendirmek için dümen şaftının etrafına
geçirilen maden başlık (=dümen tası)

DÜMEN BODOSLAMASI Kıç bodoslama

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder