12 Aralık 2010 Pazar

denizcilik terimleri -11-

PALAMAR Gemilerin rıhtıma veya iskeleye bağlanmasında halattan daha kalın yomalara verilen isim.
PALANGA Bir halat ve anaz iki makaradan oluşan kaldırma mekanizması
PALAVRA GÜVERTE Eskiden harp gemilerinde topların bulunduğu güverte
PATALYA 1-3 çifteye kadar kürekli ahşap teknelere harp gemilerinde verilen isim.
PATRİSA Çubukların bağlanması için cundalarından aşağı ve geriye doğru inen ve tekneye bağlanan sabit arma
PİK Giz veya serenlerin üzerine açılmış üç köşe yelken.
PİK YAKASI Bir yan yelkeninin üst ve köşedeki yakasıdır.
PİYAN Bir halatın çımasının açılıp dağılmaması için çomasına ıspavlo veya gırcıla ile yapılan bir çeşit düğüm şekli.
PORTUÇ Alet edevat veya boya gibi sair şeylerin saklanması için kullanılan dolap veya kamara gibi yerler.
POSTA Üzerine kaplama tahtalarının [veya saçların] tespit edildiği ağaç veya maden eğriler [kaburga]
PRUVA Bir teknenin ön tarından ileri istikameti.
PRUVA DİREĞİ Birden çok direkli teknede ba taraftaki ilk direk.
PUNTEL Güvertenin kuvvetlendirilmesi için alttan dikine konan destek veya güverte üzerindeki vardevelaların tutmak için güverteye dik olarak konulan demir çubuklar.
PUSLA Rota istikametlerini gösteren, kerteriz alıp mevki konmasına yardım eden mıknatısi veya cayro devvaresi ile çalışan seyir aletidir.
PUSLA KARTI Pusla ibrelerinin üzerine oturtulmuş derece veya kerte taksimatı bulunan daire şeklinde bir karttır.
PUSLA MİHVERİ EKSENİ Pusla kartının merkezinin oturduğu ucu sivri bir iğnedir.
PUSLA TASI Mıknatısi puslalarda pirinç veya bakırdan yapılmış (manyetik etkisi olmaması için) yarım küre biçiminde içi boş bir tastır.
PUTA Koymak, donatmak (puta kürek).
RADANSA Halatların çımalarında kasa yapmakta kullanılan madeni halka biçimindeki malzeme
RANDA YELKENİ Yelkenli bir teknede en geriye açılan yan yelkeni.
RODA Kullanılmamış, açılmamış nebati halat sargısı.
ROTA Geminin üzerinde gittiği çizgi.
RUBA ETMEK Yelkenle rüzgarı başa alarak tekneyi geriletmek
RÜŞVET GÜVERTE Yolcu gemilerinde filikaların üzerine oturtulduğu kalastraların bulunduğu güverte.
RÜZGAR ALTI Rüzgarın estiği yönün aksi.
RÜZGAR YAKASI Bir yelkende rüzgarın estiği taraftaki yaka.
RÜZGARÜSTÜ Rüzgarın estiği yön.

SAFRA Bir teknede denge sağlanması için sintinesine konan ağırlık.
SAĞANAK Rüzgarın eserken birdenbire şiddetli esmesi.
SALMA Bir teknenin rüzgara veya akıntıya bağlı olarak dönmesi
SALMA OMURGA Yelkenli bir teknede içerden indirilip kaldırılan madeni veya ağaç levha.
SALPA Demirin deniz dibinden kurtulması, ağırlığını zincire binmesi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder