12 Aralık 2010 Pazar

18. yüzyıl osmanlı tarih(kpss için çok kısa özet)

XVIII.YY OSMANLI TARİHİXVIII: Yy. ISLAHATLARI:

-1700-18.yy -1725 18.yy lın ilk çeyreği
-1750-18. yy lın yarısı -1775 18.yy lın 3. Çey- reği
-1799- 18. Yy lın 4. Çeyreği
-18. yy da başa geçen Osmanlı Padişahları:
*III. Ahmet (1703-1730) *I. Mahmut (1730-1754)
*III. Osman (1754-1757) *III. Mustafa (1754-1774)
*I. Abdulhamit (1757-1769) *III. Selim (1774-1807)
*IV. Mustafa (1789-1808) *II. Mahmut (1807-1839)
*I. Abdulhamit (1828-1861) *Abdulaziz (1839-1876)
*II. Abdulhamit (1861-1909) *V. Mehmet Resad (1909-1918)
*VI. M. Vahdeddin (1909-1922)

18. yy da meydana gelen siyasi olaylar:
-Rusya ile yapılan savaş ve antlaşmalar:
*Prut Savaşı 1710-Prut Antlaşması 1711
*Edirne Antlaşması 1715 Savaş yapmamışlardır.
*Belgrat Savaşı 1736-Belgrat Antlaşması 1739
*K. Kaynarca Savaşı 1768-K. Kaynarca Antlaşması 1774
*Aynalı Kavak Tenkihnamesi 1779
*Yaş Savaşı 1787-Yaş Antlaşması 1779

*Prut Savaşı ve Sonuçları:
Sebebi:Baltık kıyısına çıkmak isteyen Rus Kralının Lehistan topraklarına işgal etmesi bu durumu çıkarlarına aykırı gören İsveç Kralının Ruslarla yaptığı savaşı kaybetmesi akabinde Osmanlı Devletine sığınması Rus ordularını İsveç Kralını Takip ederek Osmanlı topraklarına girmesi,Balkanlardaki Azınlıkları isyana teşvik etmesi ,savaş sonunda Rusya'yı yenmiş ve Prut Antlaşmasını imzalamıştır.
Maddeleri
1-Uzak kalesi Osmanlılara verilecek.
2-Osmanlı sınırındaki Rus Kaleleri yıkılacak.
3-Lehistan'ın iç işlerine karışılmayacak.
4-İsveç Kralı ülkesine serbestçe dönecek.
5-İstanbul'da daimi bir Rus Elçisi bulunmayacak.

*Edirne Antlaşması:
Rusya bu Antlaşmanın maddelerine uymayınca Osmanlı Devleti Savaş hazırlığına başladı. Yani bir savaşı göze alamayan Rusya'nın isteği üzerine Edirne Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla Kırım,Lehistan ve Karadeniz üzerindeki Rus tehlikesi geriye atıldı.

*1736-39 savaşları ve Belgrat Antlaşması:
1-Osmanlı İran Savaşı'nda Rusya'nın İran'ı tutması
2-Kırım ordularını İran cephesindeki Osmanlı ordularının yardımına gelmesine izin vermemesi.
3-Lehistan'ın iç işlerine karışması.
4-Rusya'nın Azak Kalesini yeniden Osmanlılardan alması.

Yapılan savaşlarda Osmanlı ordusu başarılı olmuştur. Rusya'nın yanında savaşa giren Avusturya Orduları da Bozguna uğratılır. Ve taraflarla Belgrat Antlaşması imzalanır.
Maddeleri
1-Azak Kalesi iki ülke arasında sınır olacaktır. (Osmanlı - Rus)
2-Karadeniz'de Rus Donanması bulunmayacaktır.
3-Rus elçilerine diğer devletin elçileriyle aynı statü tanınacaktır ve uygulanacaktır.
*Küçük Kaynarca Antlaşması:(1768 ve 1774 Savaşları) ve Küçük Kaynarca Antlaşması:
1-Rusya'nın Lehistan'ı yenmesi ve Leh milliyetçilerinin Osmanlı Devleti sığınması.
2-Gürcistan ve Lehistan'ın iç işlerini karışması
3-Mora'da Rusya'nın ayaklanma çıkarması
4-Osmanlı Devleti Mora'daki isyanı bastırınca Osmanlı Donanması çeşmede yıkılır.(1770)

Osmanlı Orduları diğer cephelerde bozguna uğrayınca Ruslarla Küçük Kaynarca Antlaşmasını imzaladılar.(1774)
Maddeleri
1-Kırıma bağımsızlık verilecekti.
2-Karadeniz'de Rus Donanması bulunabilecekti ve gemiler boğazdan serbestçe geçebileceklerdi.
3-İlk defa Rusya'ya tazminat ve kapitülâsyonlar tanımıştır.
4-Başta İstanbul olmak üzere Balkanlarda istediği yerde konsolosluk açabilecekti.
5-Osmanlı Devleti'nde yaşayan Ortodoksların koruyuculuğu Ruslara verilecektir.
Sonucu:ilk defa Müslüman bir devlet Osmanlı Devleti'nden ayrılmıştır. (Kırım)
6-Ruslar Osmanlı Devletinin iç işlerine karışmalarını elde etmiştir.
7-Karadeniz artık bir Türk Gölü olmaktan çıkmıştır.
*Aynalı Kavak Tenkihnamesi:
Rusya Şahin Girayı zorla Kırım Hanı yapmak isteyince halk buna isyan edip isyanın sonunda Rus orduları Kırım'a girdi. Halkın ve ulemaların isteği üzerine Osmanlı devleti durumu kabul etmeyerek savaş hazırlığına başladı. Fransa'nın arabuluculuğuyla Ayanlı Kavak Tenkihnamesi imzalandı. Buna göre Rus Orduları Kırım'dan çekilecek Osmanlı Devleti de,İbrahim Giray'ın Hanlığını tanıyacaktı.
*Yaş Antlaşması (1787-1792 Savaşları)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder